Opracowanie i przygotowanie kosztorysów

Zajmuję się kosztorysowaniem i wyceną wszelkich robót z zakresu budownictwa.

Wykonuję kosztorysy :
  • inwestorskie ( inwestorskie pod zamówienia publiczne)
  • ofertowe we wszystkich wersjach
  • powykonawcze
  • zamienne
  • dla banków do celów kredytowych (w tym również uproszczone)
  • przedmiary robót
  • wyceny zagregowane
  • weryfikację kosztorysów od strony merytorycznej
  • każdą inną wycenę robót budowlanych po uprzednim uzgodnieniu

Powyższe prace wykonuje w oparciu dokumentację techniczną, dostarczone przedmiary, czy obmiary z natury. Parametry wycen ( kosztorysów) takie jak cena roboczogodziny, narzuty, ceny materiałów są oparte o wytyczne zleceniodawcy, ewentualnie, ceny rynkowe, lub aktualnych wydawnictw SEKOCENBUD. Na życzenie zleceniodawcy kwotę końcową możemy dopasować do jego wymagań ( oczywiście w jakimś realnym zakresie). Materiały do kosztorysowania mogą być dostarczone drogą elektroniczną do mnie i tą sama droga wykonane prace przekazane zleceniodawcy.