Ekspresowe opracowanie kosztorysów

Jeżeli jest takie życzenie (i możliwości) zleceniodawcy wykonuję kosztorysy „od ręki” w obecności klienta. Podstawą do wykonania takiego kosztorysu może być obmiar, przedmiar, szkic robót z wymiarami, czy nawet ustne dyspozycje zlecającego. W takim przypadku zlecający wychodzi z mojej firmy z gotowym wydrukowanym, czy umieszczonym na nośniku elektronicznym kosztorysem.
Niestety ( dla zlecającego) koszty tak wykonanych prac są o około 50% wyższe ( zawsze do negocjacji).