Ceny przygotowania kosztorysów

Koszty wykonania kosztorysów  zależą od ilości punktów kosztorysowych ( pozycji wg. cenników )

 • kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót
  2,5 do 3,5 zł za pozycję przedmiarową ( kosztorysową)
 • kosztorys  inwestorski ( zawierający kosztorys inwestorski szczegółowy lub uproszczony, kosztorys nakładczy i przedmiar robót) sporządzony  na podstawie dokumentacji
  4 do 8 zł za pozycję kosztorysową (zależnie od nakładów pracy na wykonanie przedmiaru)
 • wycena robót w oparciu  o  aktualny BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
  200 do 800 zł. za wycenę.

Przykładowo można przyjąć że kosztorys na np. wymianę instalacji c.o. czy c.w. lub wod-kan. w budynku wielorodzinnym ( około 5000 do 10000 m3 kubatury) kosztuje od 250 do 450 zł

 • modernizacja węzła cieplnego  ( zawierającego c.o., cw., ct.)
  300 do 400 zł. za kosztorys

Wszystkie ceny mogą być negocjowane. Dokładnych informacji dotyczących cen udzielamy telefonicznie lub e-mailem.